Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky Židovského muzea v Praze

13. 8. 2008

Obrazek

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

AKTUÁLNÍ INFORMACE – SRPEN 2008

www.jewishmuseum.cz

 

PŘEDMĚT MĚSÍCE

Šedesáté výročí založení Státu Izrael v roce 1948 

(Předmět měsíce je vystavený ve Španělské synagoze)

Dekorační nástěnný panel – Židé modlící se u Západní zdi

Mezi oblíbené suvenýry, dovážené na přelomu 19. a 20. století z Palestiny do střední Evropy, patřily také malé strojové gobelíny, které se používaly k výzdobě domácností jako dekorační nástěnné panely nebo závěsné obrazy a měly připomínat posvátná místa v Izraeli (především v Jeruzalémě). U zdejších židovských obyvatel patřily k velmi oblíbeným. Byly cenově dostupné, a proto se dochovaly v četných exemplářích a široké paletě variant zobrazených motivů. Před 2. světovou válkou v Praze dokonce existoval specializovaný obchod, který se přímým dovozem těchto textilií zabýval (firma M. Háka na Vinohradech).

Vystavený gobelín zachycuje věřící modlící se u zbytků Západní zdi – pozůstatků hradby na tzv. Chrámové hoře, která obklopovala jeruzalémský Chrám, nejposvátnější místo judaismu. Místo je v českém prostředí známo z arabského překladu jako Zeď nářků. Vzhledem k dnešním zvyklostem, praktikovaným přímo na místě samém, působí neobvykle muži a ženy modlící se společně; dnes má místo při Západní zdi status synagogy a dodržují se zde tedy obvyklá pravidla jako v jiné židovské modlitebně.

 

Dekorační nástěnný panel – Židé modlící se u Západní zdi

Strojový gobelín, bavlna, hedvábí

Palestina, po roce 1900

Provenience: akvizice Židovského muzea v Praze 1942–1945; konfiskováno prostřednictvím Treuhandstelle z majetku Maxe Trauba z Prahy (zahynul v Osvětimi).

Inv. č. ŽMP 089.680

*

VÝSTAVY

Galerie Roberta Guttmanna

 

NEZNÁMÝ MICHEL FINGESTEN

Obrazy, grafika, exlibris ze sbírky Ernsta Deekena

Ačkoli Michel Fingesten (1884–1943) patřil před druhou světovou válkou k nejznámějším berlínským umělcům, je dnes téměř zapomenut. Takový je důsledek nacistické perzekuce, která ve 30. letech znemožnila umělcům jako Fingesten pracovat a vystavovat, izolovala je a nakonec přinutila k emigraci. Tisíce jejich děl byly vyřazeny z veřejných sbírek, konfiskovány, zničeny nebo pokoutně prodány do ciziny.

Dílo a památka Michela Fingestena byla uchována především díky péči soukromých sběratelů grafiky a exlibris. Ti znali jeho dílo již před válkou a jeho práce vždy vysoce oceňovali. To, co sběratele na Fingestenově umění stále fascinuje, je vedle umělecké kvality jeho grafických listů především nevyčerpatelné bohatství jeho fantasie, humor a hravost jeho kompozic, bohatá symbolika a občas makabrózní či erotické prvky, které tvoří součást jeho uměleckého jazyka. Za tři desetiletí své tvorby vytvořil téměř 1000 exlibris, v nichž s velkou fantasií uplatnil prvky nejrůznějších moderních stylů od secesního symbolismu, kubismu a expresionismu až po surrealismus. Právě výběr z těchto prací ze sbírky Ernsta Deekena  výstava v Galerii Roberta Guttmanna představuje.

Michel Fingesten se narodil ve vsi Bučkovice v českém Slezsku. Umění začal studovat v roce 1900 ve Vídni, záhy však odejel do Ameriky, kde cestoval a živil se kresbou pro noviny. Po návratu do Evropy v roce 1907 studoval rok u Franze Stucka v Mnichově. Pak opět vyrazil na cestu do Asie, kde strávil čtyři roky na východních mořích. V roce 1911 krátce pobýval v Paříži a poté se usadil v Berlíně. Zde se začal intenzivně věnovat grafické tvorbě. Brzy se stal známým umělcem, jeho díla byla často vystavována a oceňována pro svoji originalitu. Po roce 1933 byly jeho práce označeny za „zvrhlé umění“ a Fingesten odešel do Milána, kde organizoval výstavy a ve svém díle s ironií a sarkasmem komentoval vládu nacistů v Německu. Pro svůj židovský původ byl v roce 1940 internován v koncentračním táboře v Civitella del Tronto a později ve Ferramonti di Tarsia. Zemřel na infekci 8. 10. 1943 v Cosenze několik dní po osvobození britskou armádou.

Kurátor výstavy: Arno Pařík.                     

K výstavě vyšel stejnojmenný doprovodný katalog, který je k zakoupení v muzejních obchodech nebo on-line na www.jewishmuseum.cz.

Od 29. května do 31. srpna 2008

Denně mimo soboty a židovské svátky od 9.00 do 18.00 hod.

Galerie Roberta Guttmanna, Praha 1, U Staré školy 3, Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy), tel. 221 711 553

*

PROGRAM VZDĚLÁVACÍHO A KULTURNÍHO CENTRA ŽMP

PRAHA A BRNO

V srpnu Vzdělávací a kulturní centrum v Praze a v Brně nepořádá večerní programy. Programy budou opět připraveny od září.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro; tel. 222 325 172, fax 222 318 856

e-mail education@jewishmuseum.cz

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652, brno@jewishmuseum.cz

*

KONCERTY VE ŠPANĚLSKÉ SYNAGOZE

Music Heritage of the Jewish Culture

7., 14., 16., 21., 23., 28. a 30. srpna od 19.00 hod.

Program:

W. A. Mozart, A. Vivaldi, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. S. Bach, A. Rubinstein, G. Gershwin, A. Dvořák, 2 židovské písničky

 

Účinkují:

Alma Rosé Chamber Orchestra

Pořádá agentura Agada, info@agada.cz.

Music Heritage of the Jewish Culture – Jidiš písničky

6. a 27. srpna od 19.00 hod.

Program:

Sha Still, Hey, Tsigelekh, Rabbi Elimeylekh, Rozinky a mandle, Papirosen, Ten kopikes, Un as der rebbe est, Oyfn Pripetschik, Yome, Yome, Tumbalalajka, Hora, Motl the Operator, Hava Nagila, V´taher Libenu, Sisi V´simchu, Ani ma´min, Yerushalayim Shel Zahav, Hevenu, Shalom Aleychem

Účinkují:

Alma Rosé Chamber Orchestra

Zpěv: Gabriela Vermelho nebo Renata Drössler

Pořádá agentura Agada, info@agada.cz.

To nejlepší z Gershwina

3., 5., 10., 17. a 31. srpna od 19.00 hod.

Pořádá agentura BM ART, bmart@bmart.cz.

Legendární židovští houslisté 20. století

25. srpna od 19.00 hod.

Pořádá agentura BM ART, bmart@bmart.cz.

To nejlepší z české a světové hudby

4., 11., 18., 24. a 26. srpna od 19.00 hod.

Pořádá agentura BM ART, bmart@bmart.cz.

*

PANELOVÉ PUTOVNÍ VÝSTAVY

Židovské tradice a zvyky

5. června – 14. září                            Městské muzeum Strážnice

Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886 – 1945)

18. května – 30. září                          Regionální muzeum v Mikulově

*

PUTOVNÍ VÝSTAVY VKC ŽMP

Pocta dětským obětem holocaustu

dlouhodobě                                        VKC Brno

Zmizelí sousedé (s II. fází projektu Pocta dětským obětem holocaustu)

Česká republika:

dlouhodobě                                        Památník Terezín

dlouhodobě                                        Knihovna Spořilov, Praha 4

dlouhodobě                                        Synagoga Krnov

dlouhodobě                                        Synagoga Holešov

15. srpna – 30. září                            ZŠ Bzenec

USA, Kanada:

2007 – 2008                                       Chicago High Schools:
Shephard Middle School,
Deerfield High School,
Oakton Community College,
Highland Park High School

červenec – srpen                               Chicago International Conference on Jewish Genealogy

Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta

dlouhodobě                                        VKC Brno         

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

27. července – 30. srpna                   Třebíč

*

STÁLÉ EXPOZICE

ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků:

30. března – 24. října 2008 od 9.00 do 18.00 hod.

26. října – 31. prosince 2008 od 9.00 do 16.30 hod.

Program Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v ČR v češtině

Židovské muzeum a Židovská obec v Praze umožňují v rámci speciálního programu v češtině prohlídku muzejního areálu s průvodcem za níže uvedené ceny. Tato prohlídka se koná vždy v neděli a o státních svátcích ve 14.00 hod.

Bližší informace Vám podá:

Rezervační centrum

U Starého hřbitova 3a, 110 00, Praha 1, tel.: 222 317 191, fax: 222 317 181,

e-mail: rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz. 

Zde si je také možno v rámci daného programu případně objednat prohlídku pro skupiny i v jiné dny nebo hodiny.

Cena prohlídky


1. Židovské muzeum v Praze
dospělí 65,- Kč
děti 6-15 let a studenti 35,- Kč
děti do 6 let zdarma

2.  Staronová synagoga
Památka spravovaná
Židovskou obcí v Praze
dospělí 35,- Kč 
děti 6-15 let a studenti 25,- Kč
děti do 6 let zdarma

3. Prohlídka všech židovských památek pražského Židovského Města
dospělí 100,- Kč
děti 6-15 let a studenti 60,- Kč
děti do 6 let zdarma

Objekty a stálé expozice ve správě Židovského muzea v Praze

Maiselova synagoga, Praha 1, Maiselova 10

Stálá expozice:

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. – od počátků po emancipaci

Historické údaje o vzniku židovského osídlení v Čechách a na Moravě,  právním a sociálním postavení Židů ve středověkém státě, představení tradiční židovské vzdělanosti významných učenců židovských obcí a zakladatele synagogy z období renesance Mordechaje Maisela.

Španělská synagoga, Praha 1, Vězeňská 1

Stálé expozice:

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. – od emancipace do současnosti 

Dějiny židovské komunity v době osvícenství a emancipace, Rakousko-Uherska, první republiky, Protektorátu Čechy a Morava a v poválečných desetiletích.

Zimní modlitebna – 1. patro Španělské synagogy:

Stříbro českých synagog 

Kultové předměty z Čech a Moravy ze sbírek Židovského muzea v Praze.

Pinkasova synagoga, Praha 1, vchod ze Široké 3

Stálé expozice:

Památník českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi holocaustu. Na zdech synagogy je ručně napsáno na 80 000 jmen obětí.

Dětské kresby z Terezína 1942–1944 (1. patro). Výběr z kreseb, které představují působivé svědectví o krutém osudu dětí a jsou často jedinou památku na ty, které nepřežily.

Klausová synagoga, Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálé expozice:

Židovské tradice a zvyky – Synagoga (hlavní loď) – význam synagogy a jednotlivých židovských svátků.

Židovské tradice a zvyky – Běh života (galerie) – každodenní život židovské rodiny a zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností.

Obřadní síň – budova pražského Pohřebního bratrstva, Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálá expozice:

Židovské tradice a zvyky – Běh života (závěrečná část) – medicína v ghettu, úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a činnost pražského Pohřebního bratrstva.

Starý židovský hřbitov, Praha 1, vstup pouze ze Široké 3

Založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek, náležející Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1787. Dnes se na hřbitově nachází téměř 12.000 náhrobních kamenů, počet pochovaných však byl vyšší. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Na hřbitově je pochována řada významných osobností, z nejznámějších rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný Löw (zemřel roku 1609), primas Židovského Města Mordechaj Maisel a renesanční učenec, matematik a astronom David Gans.

Židovský hřbitov na Žižkově, Fibichova, Praha 3

Otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od 9.00–13.00. Předchozí rezervace na tel. 732 530 261.

Knihovna a Referenční centrum Židovského muzea v Praze

Praha 1, U Staré školy 1, e-mail: library@jewishmuseum.cz

V srpnu je knihovna pro veřejnost zavřena.

Studovna a badatelna: úterý 9–18 h a čtvrtek 9–17 h; tel. 221 711 545

Referenční centrum: pondělí – pátek 9.30–16 h; tel. 221 711 562

Zaměření knihovny: hebraistika, judaistika, historie, dějiny umění, muzeologie, antisemitismus, holocaust. Knihovna nabízí tradiční judaistickou literaturu, odbornou literaturu a tematicky zaměřenou beletrii, bohemika a pragensia, judaistická periodika, příruční knihovnu s publikacemi encyklopedického charakteru, elektronické informační zdroje, internet.

Staronová synagoga, Praha 1, Červená ul.

Není součástí Židovského muzea v Praze. 

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Je nejstarší památkou pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga Židovské obce v Praze.

Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků:

neděle–čtvrtek:                                     pátek:

leden–březen:   9.30–17.00                   leden:               9.30–15.30        duben–září:       9.30–18.00

duben–říjen:      9.30–18.00                   únor:                9.30–16.00        říjen:                 9.30–16.00

listopad–prosinec: 9.30–17.00                březen:             9.30–16.30        listopad–prosinec: 9.30–15.15